Kenapa KPMNJ?

KPMNJ Membudayakan Integriti, Kompetensi Dan Berwawasan Bagi Mencapai Matlamat Menjadi Organisasi Yang Cemerlang. Mewujudkan Hubungan Wargakerja Dengan Persekitaran Yang Kondusif Dalam Melahirkan Modal Insan Yang Berkualiti, Efektif, Berdaya Saing Dan Berbudaya Usahawan Gemilang. Mewujudkan Peluang Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Pembangunan Insan Kepada Semua anggota, Masyarakat Melayu Dan Umat Islam Secara Keseluruhan.

image
image
image
image
Hubungi Kami:

JOM DAFTAR MENJADI ANGGOTA

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi Koperasi ini dan dialamatkan kepada setiausaha Koperasi atau pegawai Koperasi yang dipertanggungjawabkan

DAULAT TUANKU
PENUTUPAN OPERASI, 21HB JULAI 2024
image
image
image
image