Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad (KPMNJ) Ditubuhkan Pada Tahun 1965. Koperasi Ini Didaftarkan Pada 3hd. Mac 1966 Di Bawah Akta Koperasi 1948. Penubuhannya Adalah Di Atas Inisiatif Beberapa Pegawai Kerajaan Berbangsa Melayu Yang Diketuai Oleh Tan Sri Dato’ Haji Basir Bin Ismail Yang Sedar Betapa Pentingnya Orang-Orang Melayu Melibatkan Diri Dalam Bidang Ekonomi Bagi Meningkatkan Taraf Hidup Mereka.

Mengumpul Modal Di Kalangan Orang Melayu Dan Dilaburkan Dalam Bidang Ekonomi. Oleh Yang Demikian Orang Melayu Dapat Bersatu Untuk Bergerak Dalam Didang Ekonomi. Sebagai Balasannya, Mereka Akan Mendapat Keuntungan Dari Segi Dividen, Bonus Dan Berbagai Faedah Lain Yang Disediakan.

VISI

KPMNJ memiliki aset yang kukuh, modal yang besar,
kepelbagaian perniaagaan yang menguntungkan dan berada di antara 10 koperasi
terbaik di Malaysia.

MISI

 • KPMNJ membudayakan integriti, kompetensi dan berwawasan bagi
  mencapai matlamat dan menjadi organisasi yang cemerlang.
 • Mewujudkan
  hubungan wargakerja dengan persekitaran yangh kondusif dalam melahirkan
  modal insan yang berkualiti, efektif, berdaya saing dan berbudaya usahawan
  gemilang.
 • Mewujudkan peluang pembangunan ekonomi, sosial dan pembangunan
  insan kepada semua