Perladangan

Jumlah Keluasan: 1,858 ekar.

  • Ladang KPMJ Kahang – 1,000 Ekar.
  • Ladang KPMJ Panti – 300 Ekar.
  • Ladang Ulu Selidi – 418 Ekar
  • Ladang Kahang 2 - 140 ekar

Aktiviti 

  • Perladangan Kelapa Sawit.
  • Nursery.

Hubungi Kami :-

En Mazihan - 07-2232050