Perladangan

Jumlah Keluasan: 1,718 ekar.

  • Ladang KPMJ Kahang – 1,000 Ekar.
  • Ladang KPMJ Panti – 300 Ekar.
  • Ladang Ulu Selidi – 418 Ekar

Aktiviti 

  • Perladangan Kelapa Sawit.
  • Nursery.