Kehadiran ke Mesyuarat Agung Perwakilan KPMNJ 2024
Hari keputeraan Agong ke-17